Google Website Translator Gadget

vineri, 7 septembrie 2012

Contul 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii"

Acest cont de activ,asa cum sunt toate conturile de cheltuieli din clasa 6 a planului de conturi (exeptand cont 609) ,se utilizeaza pentru evidenta cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile executate de terti.
In debitul sau se inregistreaza:
- valoarea lucrarilor cu intretinerea si reparatiile executate de terti (401, 408, 471, 542)
-sume in curs de clarificare (cont 473)
-In credit se inregistreaza ,in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie,  sumele transmise pe baza de decont.
Contul nu are sold ,inchizandu-se in cont 121 
Aceste cheltuieli sunt deductibile integral 

Ex : nota contabila este   :611=401analitic
                                           4426=401analitic
 plata :401analitic=5311 sau 5121


        In opinia mea , in acest cont se pot inregistra ,mai cu seama,facturile emise de prestator,insotite de deviz sau proces verbal care detaliaza manopera separat de componentele sau piesele inlocuite,sau facturile detaliate primite de la furnizor. 
Am intalnit cazuri in care piesele sau componentele erau achizitionate de beneficiar pe numele sau .In acest caz, nu recomand utilizarea contului 611 .Cel mult se poate folosi cont 6024-,,Cheltuieli privind piesele de schimb" sau un cont de cheltuieli nedeductibile
Atunci cand lucrarea de intretinere sau reparatie contine doar manopera, se pot utiliza atat contul 628 cat si 611
Recomand sa solicitati prestatorilor, facturi pe baza de deviz ,proces- verbal sau facturi defalcate,pentru folosirea corecta si fara probleme a contulu 611 pentru toata suma facturata si pentru a putea deduce integral aceste cheltuieli .
Conform Codului Fiscal ,la  art 21 alin 3 pct ,,n) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat potrivit art. 21 alin. (4) lit. t), la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.
alin pct t,, 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi  care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Niciun comentariu: