Google Website Translator Gadget

miercuri, 13 martie 2013

Categorii de venituri scutite de contrib.la fd.somaj


Nu se platesc contributii la fondul de somaj pentru urmatoarele categorii :
 -remuneratiile acordate administratorilor societatilor comerciale sausumele din profitul net cuvenite acestora
-sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie,
-sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit.
-indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele de munca
 -indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale (suportate din Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesional) sau ca indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate).
 -veniturile pensionarilor
 -remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari in baza contractului de mandate
 -toate prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat
 -veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj.
 -platile compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau   individual de munca
-ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
-ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
-veniturile realizate de persoanele fizice rezidente si nerezidente care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu angajatorii sau platitorii de venituri, dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acorda, potrivit legii, ulterior sau la data incetarii raporturilor juridice. Atentie! In aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie, care se supun platii contributiei de asigurare pentru somaj;
-compensatiile acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca ori de serviciu sau care, potrivit legii, sunt trecute in rezerva ori in retragere;
-veniturile aferente perioadei in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decat cele aferente perioadei de incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii si perioadei de incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii, care se supun platii contributiei de asigurare pentru somaj;
-drepturile de salariu lunar acordate politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, potrivit legii.

Niciun comentariu: