Google Website Translator Gadget

marți, 26 martie 2013

Cerere pentru revocarea depunerii declaratiilor on line

Sun doua situatii :


Revocarea la cererea titularului
·        titularul certificatului calificat trebuie sa listeze formularul 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line” ( http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/cerere_151_2009.pdf),sa il semneze şi sa il transmita scanat prin e-mail pe adresa admin.portal@mfinante.ro.

Revocarea la cererea altei persoane decat titularul
·        in aceasta situatie se completeaza formularul 151 si se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat de către contribuabil, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul îşi are domiciliul fiscal.
Pe langa cerere se mai depun :
- actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie;
- documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi copie;
- împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line.
    

Niciun comentariu: