Google Website Translator Gadget

miercuri, 5 iunie 2013

De la 1 iulie se schimba modul de calcul al dobanzilor si penalitatilor pentru datoriile la stat

Noile reguli privind penalitatile de intarziere sunt cuprinse in OUG nr. 50/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013, si se vor aplica de la 1 iulie.
Potrivit actului normativ, contribuabilii vor achita, incepand din iulie, o penalitate de 0,02% pe fiecare zi de intarziere, ceea ce ar insemna o penalitate de 7,3% anual.Penalitatile de intarziere vor avea caracter sanctionatoriu si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Noile reguli intra in vigoare la 1 iulie 2013, fiind aplicabile obligatiilor de plata scadente dupa data de 1 iulie 2013.
     

    Ordonanta modifica si dobanzile,urmand ca acestea  sa aiba caracter recuperatoriu, spre deosebire de penalitati care vor avea un caracter sanctionatoriu. Caracterul recuperatoriu are menirea sa protejeze valoarea reala a platilor reprezentand impozite, taxe si alte sume datorate bugetului general consolidat si urmareste acoperirea  pierderii suferita de creditor (statul) ca urmare a neachitarii la scadenta de catre debitor a obligatiilor fiscale.
      Nivelul dobazii este de 0,04% (14,6% pe an) si se calculeaza pe fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
OUG nr. 50/2013 poate fi consultata aici

Niciun comentariu: