Google Website Translator Gadget

vineri, 30 mai 2014

Un nou Formular ANAF .Declaratia 106 privind dividendele cuvenite actionarilor

        Societatile nationale, companiile nationale si societatile la care statul este actionar unic,majoritar sau detine controlul trebuie sa depuna Declaratia 106 "Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor'',conform  OPANAF 1292/2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 389 din 27.05.2014.Daca in  anul de raportare au fost repartizate dividende actionarilor, potrivit OG 64/2001, aprobata cu modificari prin Legea 769/2001,aceasta declaratie se depune anual pana la data de 25 a lunii urmatoare aprobarii repartitiei profitului.
       Formularul  se completeaza si se depune la organul fiscal competent, in format PDF, cu fisier XML atasat, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Niciun comentariu: