Google Website Translator Gadget

miercuri, 3 septembrie 2014

Cabinet medical individual (C.M.I) .Generalitati ,regim fiscal,contabilitate

Infiintarea si functionarea acestora sunt reglementate prin mai multe acte normative :
(1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fara personalitate juridica, furnizoare de servicii publice
de stat sau private, de asistenta medicala umana preventiva, curativa, de recuperare si de urgenta.
(2) Serviciile de sanatate ale cabinetelor medicale se realizeaza de medici de medicina generala - medici de familie, stomatologi, specialisti si alte categorii de personal medical autorizat. Cabinetele medicale se pot infiinta si vor furniza servicii medicale numai in specialitatea sau/si competenta medicului titular sau a asociatilor, in cazul formelor asociative. Medicii (generalist si stomatologi) care au mai multe specialitati sau competente pot infiinta cabinetul medical pentru una sau mai multe dintre specialitatile sau/si competentele medicale dobândite.
(3) Profesia de medic, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:
a) cabinet medical individual;
b) cabinete medicale grupate;
c) cabinete medicale asociate;
d) societate civila medicala.Cabinete medicale fara personalitate juridica (forme de exercitare liberala a profesiei de medic). Acestea pot fi infiintate doar de catre medici.
Cabinete medicale individuale – acestea pot fiinta
-De sine statatoare
-Asociate sau grupate
Societati civile medicale
Societati comerciale („S.R.L.-uri medicale") – cu personalitate juridica proprie. Acestea pot fi infiintate de catre medici, nemedici (cu conditia ca 1/3 din consiliul de administratie sau administratorul sa fie medic), sau de catre persoane juridice (Ordonanta Guvernului 124, art. 15)
Cabinete medicale organizate in structura persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial (organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite) pe baza hotarârii organelor de conducere (Ordonanta Guvernului 124, art. 16)

Cabinetele medicala individuale  caracteristici :

In cabinetul medical individual isi exercita profesia medicul titular care poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
- Cabinetele individuale se pot grupa formand cabinete medicale grupate pentru a-si crea facilitati economice comune pastrandu-si individualitatea in relatiile cu tertii.
- Cabinetele individuale se pot asocia formand cabinete medicale asociate in scopul exercitarii in comun a activitatii si asigurarii accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate isi pastreaza drepturile si responsabilitatile individuale prevazute de lege.
- Societatea civila medicala este constituita din doi sau mai multi medici asociati poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
Cabinetele medicale grupate, precum si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun.
Medicul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea autoritatii care a avizat infiintarea si inregistrarea cabinetului medical.

C.M.I-Infiintare .Acte necesare
        Aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica. Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activitatilor care se vor desfasura, inscrise in autorizatia de libera practica a medicului, eliberata in conditiile legii.
Acte necesara la colegiul medicilor :
1. Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Pentru cabinete medicale din intreprinderi sau institutii, acordul scris al conducerii acestora in vederea infiintarii cabinetului medical. 

2. Autorizatia de libera practica a medicului titular.

3. Certificatul de membru CMR a medicului titular. Cabinetul poate fi avizat numai pentru specialitatile, competentele si supraspecializarile mentionate in aceasta autorizatie - copie,precum si dovada achitarii, la zi, a cotizatiei catre CMB
4. Taxa de avizare: echivalentul in lei a 25 Euro (pentru fiecare specialitate – in cazul in care exista mai multe specialitati), platibil in lei, la cursul zilei, la casieria CMB (conform Dispozitiei de incasare emisa de Departamentul Avizari-Acreditari la depunerea dosarului) + copie dupa chitanta.

5. Acordul asociatiei de locatari, daca spatiul se afla intr-un imobil cu mai multe apartamente.

6. Existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetului medical.
7. Cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la CMB).
Toate documentele de mai sus vor fi prezentate in xerocopii.

Obtinerea Certificatului de inregistrare a cabinetului medical individual presupune anumite etape :
Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se verifica existenta dotarii minime (conform legislatiei)
In termen de maxim 30 de zile (respectiv in termen de 5 zile lucratoare - pentru avizele efectuate cu taxa de urgenta), Colegiul Medicilor va va anunta definitivarea certificatul de Avizare a Infiintarii Cabinetului Medical Individual, din acel moment documentul respectiv putând fi ridicat de la sediu.
Cu Certificatul eliberat de catre CMB si cu celelalte acte enumerate mai jos solicitantul se va prezenta la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, pentru inscrierea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.
Cerere tip - se completeaza la DSPMB
Actul de spatiu (contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) - copie
Certificatul de membru CMR - copie
Certificatul de Avizare al cabinetului Medical Individual eliberat de catre CMB - original
Dupa infiintare, mai multe cabinete medicale individuale se pot grupa sau asocia
Actul de infiintare a cabinetelor medicale este certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, intocmit de catre DSPMB

CMI-in calitate de angajator

        Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, in cadrul careia isi desfasoara activitatea medicul titular, singur sau impreuna cu alti medici si cu alte categorii de personal medical autorizat. Acestia au calitatea de salariat sau de colaborator, in conditiile legii. De asemenea, pot angaja, conform prevederilor legale in vigoare,si alte categorii de personal medical autorizat, precum si personal auxiliar si de alta specialitate.

CMI-regim fiscal
- CMI trebuie  sa se inregistreze fiscal, pe baza formularului (070) „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”, in termen de 30 de zile de la data eliberarii autorizatiei, conform art. 72 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata si OMFP 262/2007, cu modificarile ulterioare;


-  Declaratii fiscale  comune tuturor PFA cu salariati 
Vezi despre PFA aici

Contabilitatea CMI

Aceasta forma de activitate medicala permite contabilitatea in partida simpla si registre obligatorii  ca la PFA.
-NU E NECESARA CASA DE MARCAT !conform OUG 28/1999 art 2 pct h
care spune ca sunt exceptate  ,,activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale;"

2 comentarii:

Anonim spunea...

Buna ziua!
Sotia mea a avut un CMI (avand 12 luni de munca) pe care l-a inchis. A nascut acum 4 luni! Nu a platit nimic la pensii doar la Casa de Sanatate. Are dreptul la indemnizatie crestere copil?

Multumesc.
Dragos.
V-am trimis SMS cu adresa de mail.

Florentin Sorescu spunea...

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:...."

,,Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (3) prevede: „În cazul prevăzut la alin. (1), dacă cele 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) [(…) persoanele care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal (…)] din ordonanța de urgență sunt constituite și din perioade în care persoana a realizat venituri supuse impozitului, atunci indemnizația lunară pentru creșterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate în această perioadă, inclusiv pe baza celor realizate în perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6) și a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență”.

Precizez ca, În situaţia în care cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului se constituie numai din perioade asimilate, fără venituri aferente acestora, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de 1,2 ISR. Dacă o persoană realizează si venituri pe o perioadă de câteva luni în interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor realizate în aceste luni, împărţită la 12. În cazul în care, în urma acestui calcul rezultă un cuantum mai mic de 1,2 ISR, se acordă 1,2 ISR. ( adica 600 lei )

Nu beneficiaza de prevederile ordonantei daca nu a realizat niciun venit net in cele 12 luni .Daca au existat luni cu venit (profit)net atunci beneficiaza de drepturi in cuantum de 600 lei