Google Website Translator Gadget

miercuri, 24 septembrie 2014

Conventii civile ,retinere la sursa,monografie

Inregistrarea cheltuielilor aferente incheierii unei conventii civile, in cazul in care se retin toate contributiile sociale obligatorii, precum si impozitul pe venit:

Conform Codului Civil, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarul veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate, poate opta intre doua modalitati de impozitare, respectiv:
 1)  Modalitatea retinerii la sursa, reprezentand plati anticipate. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (2) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul ce trebuie retinut, se stabileste aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut, din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa, potrivit titlului IX2. 
2)  Modalitatea stabilirii impozitului pe venit ca impozit final. In acest caz, conform art. 521 alin. (2) din Codul fiscal, impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa, la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

Potrivit art. 29621 din Codul fiscal, urmatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz:

a)  intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;
b)  membrii intreprinderii familiale;
c)  persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d)  persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
e)  persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;
f)   persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1), precum si cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. (e).;
g)  persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 71 alin. (1);
h)  persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 71 alin. (2) si (5);
i)    persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.
 Printre veniturile la care face trimitere art. 29621 lit. f) regasim si veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil.
 Asadar, regula este ca pentru veniturile din contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil se datoreaza contributie la sistemul asigurarilor sociale si contributia la sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
Art. 29623 alin. (4) din Codul fiscal stabileste ca persoanele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 29621 alin. (1).
Pentru veniturile din contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil nu exista exceptii de la plata contributiei la sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Pentru contributia de asigurari sociale de sanatate, cota este de 5,5%.
 Platitorul de venit are obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului si contributiilor obligatorii.


 Exemple de inregistrari contabile:

1.      Inregistrarea cheltuielilor:

621                                                                  =                                               401 analitic
„Cheltuieli cu colaboratorii”                                                                                    „Furnizori”

2.      Retinerea impozitului si a contributiilor:

401   analitic                                                                  =                                                 444 analitic
  „Furnizori”                                                                                              „Impozitul pe venituri
                                                                                                                    de natura salariilor”
401        analitic                                                            =                                                 4314
„Furnizori”                                                                                                   „Contributia personalului
                                                                                                                   la asigurarile sociale de
                                                                                                                 sanatate”

401  analitic                                                                  =                                                 4312
„Furnizori”                                                                                            „Contributia personalului la
                                                                                                                  asigurarile sociale”

3.   Achitarea sumelor catre colaborator:
401           analitic                                                         =                                               5121
„Furnizori”                                                                                                  „Conturi la banci in lei”

4.      Achitarea impozitului si a contributiilor

444      analitic                                                                =                                             5121
„Impozitul pe venituri                                                                               „Conturi la banci in lei”
de natura salariilor”

4312                                                            =                                             5121
„Contributia personalului                                                                         „Conturi al banci in lei”
la asigurarile sociale”

4314                                                            =                                            5121
„Contributia personalului la                                                                     „Conturi la banci in lei”

asigurarile sociale de sanatate”

Niciun comentariu: