Google Website Translator Gadget

miercuri, 10 septembrie 2014

Contribuabilii care obtin venituri in strainatate trebuie sa depuna declaratia 201

        Veniturile ce trebuie declarate de catre persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si persoanele fizice nerezidente  care indeplinesc cel putin una din conditiile de rezidenta sunt :
 • venituri din profesii libere; 
 • venituri din activitati comerciale;  
 • venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala; 
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor; 
 • venituri din activitati agricole;   
 • venituri sub forma de dividende;  
 • venituri sub forma de dobanzi;  
 • venituri din premii; 
 • venituri din jocuri de noroc;   
 • venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;  
 • castiguri din transferul titlurilor de valoare; 
 •  venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de         valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare;  
 • alte venituri din investitii;    
 • venituri din pensii;
 • alte venituri impozabile potrivit titlului III din Codul fiscal
     Formularul 201 trebuie depus  pana la data de 25 mai a anului urmator .Deci pentru 2014, se depune pana la 25 mai 2015.
          Aceste venituri se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal
        Sumele inscrise in Declaratia privind veniturile realizate din strainatate se exprima in moneda nationala a Romaniei (art. 9, alin. (2) din Codul fiscal).
        Veniturile  si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului.
       Veniturile din strainatate, precum si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma astfel:

a) din moneda statului de sursa intr-o valuta de circulatie internationala, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din tara de sursa;

b) din valuta de circulatie internationala in lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului respectiv.
        Pentru cursul valutar puteti accesa site-ul Bancii Nationale a Romaniei.
Formularul 201 precum si instructiunile de completare se pot obtine de la sediul unitatilor fiscale sau pot  fi  descarcate de pe pagina Formulare si programe utile 

Niciun comentariu: