Google Website Translator Gadget

vineri, 9 ianuarie 2015

Adeverinta vechIme model 2015

        Cartile de munca nu se mai intocmesc incepand din 1 ianuarie 2011.Evidenta se realizeaza electronic prin transmiterea online( link) a registrului salariatilor, in format rvs,prin softul REVISAL. De accea ,dovada vechimii in munca se face prin adeverinta emisa de angajator . Pentru eliberarea acestei adeverinte de catre ITM,solicitantii vor plati anul acesta un tarif de 20 lei/document, dupa cum se precizeaza inOrdinul Ministerului Muncii nr. 826/2014.
La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia:
  • copii ale documentelor existente in dosarul personal;
  • copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
Modelele de adeverinte  valabile in acest an :
Adeverinta de vechime - fucntionari publici (0,11 MB)Adeverinta de vechime - mediul privat (0,21 MB)  

Niciun comentariu: