Google Website Translator Gadget

joi, 8 ianuarie 2015

Reguli de impozitare a diurnei .

         Diurna, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, a carei valorea depaseste de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru salariatii din institutiile publice:
  • se supune impozitului pe salarii,
  • se include in baza lunara de calcul a contributiilor sociale obligatorii, indiferent de entitatea platitoare (platitor de impozit pe profit, platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, organizatie neguvernamentala).
        Sub limita stabilita mai sus ,indemnizatiile pe perioada delegarii si detasarii acordate salariatilor din instituitile publice :
  • nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile;
  • nu se cuprind in baza lunara a contribuitilor sociale obligatorii.
Diurna este  deductibila integral la calculul profitului impozabil,pentru orice suma acordata de angajator ,Nivelul legal al indemnizaţiei de deplasare în România în perioada 2004-2015:

-10,520lei/zi – 16 ianuarie 2004 – 31 dec. 2006 cf. HG 543/1995 modificată prin OMFP nr. 1817/2004
-13 lei/zi – 1 ianuarie 2007-27 ianuarie 2015 cf. HG nr.1860/2006
-17 lei/zi – 27 ianuarie 2015 până în prezent cf. OMFP nr. 60/2015 modifică anexa la HG nr.1860/2006

Niciun comentariu: