Google Website Translator Gadget

luni, 19 ianuarie 2015

De la ANAF

16 ian. 2015 NOUTĂȚI LEGISLATIVE

Nr. 2 DIRECȚIA GENERALĂ DE SERVICII PENTRU CONTRIBUABILI
Actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 8.01.2014 – 15.01.2015


1. Legea nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea
unor măsuri financiar-fiscale (M. Of. nr. 24 din 13 ianuarie 2015)

2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1820/2014 privind aprobarea Deciziei
Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 (M. Of. nr. 20 din 12 ianuarie 2015)

3. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015
privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA (M. Of. nr.
16 din 9 ianuarie 2015)

4. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 18/2015
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată potrivit prevederilor art.153 alin.(91
) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor
formulare (M. Of. nr. 32 din 15 ianuarie 2015)

5. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 19/2015
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului
fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M. Of. nr. 19
din 12 ianuarie 2015)
www.anaf.ro

Niciun comentariu: