Google Website Translator Gadget

luni, 26 ianuarie 2015

Tipurile contractelor de leasing .

Am scris intr-o postare anterioara ce este leasingul   .Acum voi continua cu tipurile contractelor de leasing .
1.Leasingul financiar este contractul care indeplineste cel putin una din conditiile de mai jos,confrm art.7 din codul fiscal

  a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
   b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;
    c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente;
     d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
      e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului;
       
               Asadar ,in cazul acestui tip de leasing,utilizatorul este tratat ca si cum ar fi el proprietar,intrucat toate riscurile (cheltuielile cu impozitele,cheltuielile cu asigurarea,inmatricularea ,la auto,intretinerea si reparatiile etc) dar si beneficiile (venituri obtinute,produse atc ) de pe urma bunului ,revin utilizatorului .Si din punct de vedere fiscal ,locatarul are acelasi tratament .
             Conform art 25 ,alin 1 si 2 din codul fiscal privind leasingul financiar, utilizatorul tine evidenta amortizarii  bunului care face obiectul unui contract de leasing ,calculeaza si deduce cheltuielile cu amortizarea. .In cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobanda.Acestea sunt singurele cheltuieli deduse de catre utilizator .Cheltuielile cu asigurarea ,impozitele,etc sunt efectuate in numele utlizatorului si  refacturate de catre  firma de leasing si deduse de aceasta,conform art 137 alin 3 pct e) din codul fiscal .

      2.Leasingul operational (art 7 cod fiscal ) - orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala, si care nu indeplineste niciuna dintre conditiile prevazute la pct. 7 lit. b) - e); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci cand optiunea de cumparare nu este exercitata la inceputul contractului sau cand contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului;
            In cazul acestui tip de contract ,locatorul este tratat ca proprietar al bunului si are in sarcina sa toate riscurile si beneficiile contractului,inclusiv evidenta si calculul amortizarii .Utilizatorul plateste doar rata de leasing .Rata de leasing este singura cheltuiala deductibila de catre utilizator,asemeni unei operatiuni obisnuite de inchiriere .
      La finalul contractului de leasing operational ,utilizatorul capata dreptul de proprietate asupra bunului si i se transfera riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra acestuia .

      Niciun comentariu: