Google Website Translator Gadget

joi, 1 ianuarie 2015

Declaratii ANAF cu termen de deounere ianuarie 2015

9 IANUARIE 

-Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092

Contrib. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să‑şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.OPANAF 1165/2009

 12 IANUARIE 
Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096
Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. C.F. art. 152alin. (7) OPANAF 1768/2012
Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, Formularul 010. Se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, Formularul 020. Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP nr. 250/2013), Formularul 070. Se depune de catre contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere.
Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal, Formularul 096.Se depune de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

15 IANUARIE 


-Depunerea Declaraţiei pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu, Formular (anexa nr. 31).Gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri și băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri. C.F. art. 206^14, HG 44/04 pct. 77 alin. (5)


-Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut Formular   (anexa nr. 36).Micii producători de vinuri liniştite.C.F. art. 206^21,HG 1620/2009 pct. 83 alin. (19)


-Depunerea  Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut  Formular (anexa nr. 37).Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25)


-Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere privind producţia de bere pentru anul 2014. Antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere.


-Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări șțigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1) Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)


-Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2)


-Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul ....  pentru luna precendentă Formular(anexa nr. 35). Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice) .C.F. art. 206^20 HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22) 
-Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35). Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice) cf art. 206^58 HG 1620/2009 pct. 111 alin. (25).

-Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabilepentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47).Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.C.F. art. 206^50 .HG 44/2004  pct. 105

-Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţiepentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile

-Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitarepentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49)  Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile

-Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precendentă Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare

-Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă   Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare

-Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat

-Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular    (anexa nr. 57). Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii

Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat  / norma de venit Formular 220 pentru anul în curs de catre persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere.


21 IANUARUE 

-Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru trimestrul precedent (sistem  VOES) de catre persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile C.F. art. 152^4 alin. (7)

26 IANUARIE 

-Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2014 şi a modului de determinare a acesteia de catre persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent

-Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior 

-Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Plătitorii de următoarele venituri:
- din drepturi de prop. intelectuală;
- din contracte/ convenţii civile şi de agent;
- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică
- din premii şi jocuri de noroc
obţ. de nerezidenţi
- din alte surse

-Depunerea Declaraţiei privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent Formular 094 .-Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din  C.F., care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro
vezi aici cine il depune  Descarca  formular editabil de aici

-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100
(format electronic)

-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112   pentru luna precedentă. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 296^3 lit. e)
Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului. (art. 296^3 lit. f)

-Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208  , aferente semestrului precedent (format electronic) de catre notarii publici 

-Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în Româniapentru luna precedentă  Formular 224

-Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic)

-Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugatăFormular 307.Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

-Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311 .Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări  şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

-Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

-Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

-Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular  (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent

-Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular  (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent

-Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

-Virarea impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului  în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale . Pers. juridice care plătesc  dividende către acţionari sau asociaţi

-Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc.
(sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare)

-Depunera  notificării  în situaţia în care s-a depăşit plafonul de 2.250.000 lei . Persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 134^2 alin. (3)-(8) din C.F.

30 IANUARIE 

-Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni
privind schimbarea opţiunii pentru depunerea Declaraţiei 112  privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Formular 010 (persoane juridice)
Formular 070 (persoane fizice)

- Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică Formular 010 .Persoanele juridice care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc la 31.12.2013 condiţiile prevăzute la art. 112^1 C.F.

-Depunerea Cererii pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real,
odată cu Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat  / norma de venit pentru anul în curs Formular 220
sau
Depunerea Cererii pentru renunţarea în anul 2014 la opţiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutiv

-Depunerea  Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit   Formular 220 Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază  de  norme  de  venit  şi  care  în  anul  fiscal  anterior  au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro ; aceştia au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real si contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv.

Depunerea Notificării privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit  Formular 012  Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alţii decât cei prevăzuţi la  art. 34 alin. (4) şi (5)

-Depunerea declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensiiNiciun comentariu: