Google Website Translator Gadget

marți, 15 noiembrie 2011

Fisa postului-descriere si model

        Fişa postului(job description) este documentul intern al angajatorului (indiferent de forma juridică),în care se prezintă detaliat aspecte refereitoare la funcţia /postul unui salariat,privind sarcinile,responsabilităţile ,competenţele,condiţiile de lucru şi promovare
        Prin fişa postului se reglementează relaţiile profesionale,aria de competen
ţă,sarcinile stabilite între conducere şi salariat
        Fişa postului este o sinteză între:
-identificarea postului(denumire,cod COR,departament,nivelul postului )
-descrierea postului  -lsta activităţilor specifice care trebuie executate pe un post (obiective,sarcini şi responsabilităţi,condiţii de lucru 0
-specificatiile postului -lista caracteristicilor persoanei ce trebuie angajată pentru îndeplinirea activităţilor cuprinse în descrierea postului (studii,calificare,vechime,trăsături de personalitate)

Model (link)

Niciun comentariu: