Google Website Translator Gadget

vineri, 25 noiembrie 2011

Ghid aplicare reglementari simplificate

         Pe site-ul oficial al Ministerului de Finanţe a fost publicat un ghid practic cuprinzând unele aspecte privind aplicarea Reglementărilor contabile simplificate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2239/2011.
         Documentul precizează astfel că, "începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2011, operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, pot opta pentru aplicarea Sistemului simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011".
Ghidul practic al aplicarii Reglementarilor contabile simplificate poate fi consultat integral AICI.
Sursa :contabilul manager

Niciun comentariu: