Google Website Translator Gadget

vineri, 4 noiembrie 2011

OBLIGATII FISCALE AFERENTE OCTOMBRIE 2011

15 noiembrie

Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată) de către contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, conform art. 71 din Codul Fiscal.

Depunerea Situaţiei livrărilor de ţigarete în lună .. anul .. pentru luna precedentă de către antrepozitării autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.

Depunerea Jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă de către antrepozitării autorizaţi pentru producţie/depozitare.

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precedentă de către antrepozitării autorizaţi pentru depozitare.

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendenta de către operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precedentă de către operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă de către antrepozitării autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

Depunerea Situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precedentă de către antrepozitării autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.


25 noiembrie

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă (Formular 224) de către persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută (Formular 390 VIES) de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul Fiscal.

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adăugată (Formular 300) de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz (vezi instrucţiunile de completare din formular).

Depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 301) de către persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (Formular 100):
lunar, de către contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexă 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.;
alte termene, de către contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4.
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate (Formular 112 ) pentru luna precedentă de către:
persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente.
instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.

Niciun comentariu: