Google Website Translator Gadget

luni, 23 ianuarie 2012

Bilant pentru anul financiar 2011

Conform ordin 52/2012 publicat in MO din 19 ianuarie 2012 (link),cuprinsul situatiilor financiare difera in functie de marimea entitatilor economice. Aceasta se detemina in functie de urmatoarele criterii (plafoane)
  -  total active: 3.650.000 euro;
  -  cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
    -numar mediu salariati: 50.
Firmele, care depasesc  sau ating valorile de mai sus,vor intocmi situatii financiare anuale care cuprind:

   1. bilant (cod 10);
    2.cont de profit si pierdere (cod 20);
    3.situatia modificarilor capitalului propriu;
    4.situatia fluxurilor de numerar;
     5.note explicative la situatiile financiare anuale.

Aceste documente vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), ale caror modele sunt aprobate tot prin acest ordin.

Firmele care nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime mentionate intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:

   1. bilant prescurtat (cod 10);
   2. cont de profit si pierdere (cod 20);
   3..date informative (cod 30)
    4.situatia activelor imobilizate (cod 40)
    5.note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate.
Trebuie sa stiti ca, indiferent de marimea entitatilor, toate situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie trebuie semnate de persoanele abilitate potrivit legii si de catre administratorul sau persoana care gestioneaza entitatea.
Situatiile financiare anuale trebuie sa fie insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite totodata si de o declaratie scrisa a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

  •     politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
  •   situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
  •     persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
        Incadrarea in creiteriile de marime se face pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate pentru sfarsitul exercitiului financiar curent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Situatiile financiare anuale si situatiile anuale simplificate, intocmite cu ajutorul programelor de asistenta elaborat de MFP, se depun la unitatile teritoriale ale MFP in 150 de zile de la data la care se incheie exercitiul financiar, si anume 31 decembrie 2011. Asadar data limita pentru depunerea situatiile financiare este 29 mai 2012,deoarece 2012 este an bisect
Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la 31 decembrie nu intocmesc situatii financiare anuale sau situatii financiare anuale simplificate, insa trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului financiar, o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:

Amenzi aplicate in cazul nedepunerii:
- 300-1000 lei daca intarzierea cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare
-1000 si 3000  daca intarzierea este intre 16- 30 zile lucratoare
-1500-4500 lei daca se intarziie mai mult de 30 zile
Up date : Începând cu data de 1 februarie 2012, pentru perioadele de raportare începând cu anul 2011, toate tipurile de situaţii financiare şi raportările anuale se vor putea depune numai pe noile versiuni ale programelor de asistenţă, în format PDF cu fişier xml ataşat, indiferent de canalul de depunere ales (internet sau ghişeu).
 In termen de 120 zile de la incheierea exercitiului financiar ,se depune bilantul pentru ONG .Click AICI pentru a descarca NOUA versiune a aplicatiei PDF pentru generarea situatiilor financiare la 31.12.2011 pentru ONG-uri.

Niciun comentariu: