Google Website Translator Gadget

marți, 3 ianuarie 2012

Contributii 2012

Contributiile la asigurari sociale (pensii)

Pentru anul 2012, cotele de contributie de asigurari sociale sunt:
  • 31,3% pentru conditii normale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 20,8% datorate de angajatori;
  • 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 25,8 % datorate de angajatori;
  • 41,3% pentru conditii speciale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori.
Contributiile la somaj
  • 0,5% - contributia datorata de angajatori;
  • 0,5% - contributia individuala.
Contributiile la sanatate
  • 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art.258 din Legea nr.95/2006;
  • 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art.259 alin.(6) din Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse.
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata în functie de clasa de risc, cuprinsa între 0,15% - 0,85%

Ajutorul de deces
  • în cazul asiguratului sau pensionarului,cuantumului acestui ajutor este de 2.117 lei;
  • în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces este de 1.059 lei.

Niciun comentariu: