Google Website Translator Gadget

joi, 26 ianuarie 2012

Obligatii scadente la 31 ianuarie 2012

Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea opţiunii pentru depunerea Declaraţiei 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
-Formular 010 (persoane juridice)
-Formular 070 (persoane fizice)
Depun plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care doresc modificarea vectorului fiscal privind depunerea D112

• Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni privind opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor -Formular 010
Depun persoanele juridice care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc la 31.12.2011 condiţiile prevăzute la art. 112^1 C.F.
• Depunerea Cererii pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real, odată cu Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit pentru anul în curs Formular 220
sau
Depunerea Cererii pentru renunţarea în anul 2012 la opţiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi.
Depun contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit.
• Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit Formular 220
Depun contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro ; aceştia au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real .Sursa: contzilla.ro

 

Comenteaza acest articol

Niciun comentariu: