Google Website Translator Gadget

marți, 17 ianuarie 2012

Ce declaratii trebuie sa depui pana in 25 ianuarie ?

Conform calendarului obligatiilor fiscale realizat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, contribuabilii au de depus pana miercuri, 25 ianuarie urmatoarele declaratii:
Declaratia privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (Formular 094) se depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro.

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100) se depune:
  • Lunar de catre contribuabilii prevazuti in OPANAF 101/2008, valabil la 31.12.2011, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
  • Trimestrial de catre contribuabilii prevazuti in OPANAF 101/2008, valabil la 31.12.2011, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.2;
  • La alte termene de catre contribuabilii prevazuti in OPANAF 101/2008, valabil la 31.12.2011, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent (Formular 104) se depune de catre persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Codul fiscal.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Formular 112) pentru luna precedenta se depune de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente (art. 2963 lit. e), precum si de catre institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului (art. 2963 lit. f).

Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Formular 208), aferente semestrului precedent se depune de catre notarii publici.

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta (Formular 224) se depune de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

Declaratia privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise pe trimestrul precedent (Formular 225) se depune de catre contribuabilii care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Declaratia privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise pe trimestrul precedent (Formular 225) se depune de catre contribuabilii care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Decontul de taxa pe valoarea adaugata (Formular 300) se depune de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (conform instructiunilor de completare din formular).

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (Formular 301) se depune de catre persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.

Declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta (Formular 390 VIES) se depune de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.

Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (Formular 394) se depune de catre persoanele impozabile inreg. in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din Codul fiscal obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pentru operatiuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1), precum si de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

Alte obligatii fiscale cu termen de indeplinire 25 ianuarie 2012

Conform ANAF, contribuabilii mai au de indeplinit pana miercuri, 25 ianuarie, si alte obligatii fiscale, si anume:

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2012 si a modului de determinare a acesteia de catre persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent.

Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior de catre contribuabilii cu regim mixt din punct de vedere al TVA, precum si de catre persoana impozabila cu regim mixt care, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale.

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta de catre platitorii de venituri:
  • din drepturi de proprietate intelectuala;
  • din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;
  • din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
  • obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu genereaza o persoana juridica.
 sursa: avocatnet.ro
up date :la declaratiile 100 si 300 aveti grija sa puneti pe cd si fisierul pdf

Niciun comentariu: