Google Website Translator Gadget

miercuri, 27 noiembrie 2013

Noi reglementari contabile se aplica de la 1 ianuarie 2014

Marti a fost publicat, in Monitorul Oficial,Ordinul MFP nr. 1898/2013 pentru modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009,
Documentul aduce o serie de modificari ale planului de conturi si noi regul de evidenta contabila :
-creantele preluate prin cesionare vor fi evidentiate in contabilitate la costul de achizitie, valoarea nominala a acestora fiind urmarita in afara bilantului,pron noul cont 809 "Creante preluate prin cesionare".Cand cesionarul recupereaza de la debitorul preluat o suma mai mare decat costul de achizitie al creantei fata de acesta, diferenta dintre suma incasata si costul de achizitie se inregistreaza la venituri la data incasarii.
In cazul achizitiei unui portofoliu de creante, costul de achizitie se va aloca pentru fiecare creanta astfel preluata.
In cazul in care cesionarul cedeaza creanta fata de debitorul preluat, acesta recunoaste in contabilitate la data cedarii:
  • o cheltuiala, daca costul de achizitie al creantei cedate este mai mare decat pretul de cesiune al acesteia sau
  • un venit, daca pretul de cesiune al creantei cedate este mai mare decat costul de achizitie al acesteia.

Din 1 ianuarie 2014 pentru creantele existente in soldul contului 461 "Debitori diversi", reprezentand creante preluate prin cesionare si evidentiate la valoarea nominala, se va proceda in felul urmator:
  • in scopul aducerii acestor creante de la valoare nominala la cost de achizitie, valoarea creantelor se diminueaza pana la costul de achizitie, articol contabil 654 "Pierderi din creante si debitori diversi" = 461 "Debitori diversi" si, concomitent, se reiau la venituri ajustarile pentru depreciere inregistrate in relatie cu acestea, articol contabil 496 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi" = 7814 "Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante";
  • in situatia in care nu poate fi determinat costul de achizitie al creantelor preluate prin cesionare, entitatea urmareste in continuare creantele existente in soldul contului 461 "Debitori diversi" si evidentiate la valoarea nominala, pana la data incasarii, cedarii catre terti sau a scoaterii din evidenta a acestora, ca urmare a imposibilitatii incasarii acestora. In acest caz, entitatea evidentiaza distinct in contul 461 "Debitori diversi" creantele achizitionate pana la data de 31 decembrie 2013, recunoscute la valoarea nominala, de creantele achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2014, recunoscute la cost de achizitie.
Modificari privind sediile permanente.

-i
n situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991 vor fi intocmite de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente, se mentioneaza in documentul citat.

Evidenta punctelor cadou acordate de catre firme pentru fidelizarea clientilor 


        Acestea vor fi contabilizate ca venit in avans in contul 472 "Venituri inregistrate in avans"/analitic distinct.Suma corespunzatoare punctelor cadou se va recunoaste drept venit in momentul in care entitatea isi va indeplini obligatia de a furniza premiile sau la expirarea perioadei in cadrul careia clientii pot utiliza punctele cadou,determinand o amanare a momentului recunoasterii veniturilor corespunzatoare acestor puncte cadou, pana in momentul valorificarii sau expirarii perioadei de valabilitate a acestora.
        Cand  se estimeaza ca nivelul cheltuielilor necesare indeplinirii obligatiei de a furniza premiile depaseste contravaloarea primita sau de primit pentru acestea, la data la care clientul le rascumpara, pentru diferenta aferenta entitatea inregistreaza in contabilitate un provizion.


Modificari privind terenurile si cladirile scoase din evidenta contabila

-diferenta din reevaluare aferenta partii cedate se considera surplus realizat din rezerve din reevaluare, respectiv subventia aferenta partii cedate se transfera la venituri, corespunzator valorii contabile a terenurilor, respectiv a cladirilor scoase din evidenta, se precizeaza in actul normativ.

Alte modificari 
-piesele de schimb si echipamentul de service sunt, in general, contabilizate ca stocuri si recunoscute in profit sau pierdere atunci cand sunt consumate.
-piesele de schimb importante si echipamentele de securitate sunt considerate imobilizari corporale atunci cand o entitate preconizeaza ca le va utiliza pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
 sau transferuri, se mentioneaza in documentul citat.

Citeste mai mult:....Niciun comentariu: