Google Website Translator Gadget

marți, 26 noiembrie 2013

Cum se calculeaza CASS ,in urma ordonantei 88/2013 si alte aspecte .

Potrivit Ordonantei se aduc urmatoarele modificari Codului fiscal

-persoanele care realizeaza venituri impozabile din cedarea folosintei bunurilor datoreaza contributii sociale obligatorii (contributii de aigurari pentru sanatate ) pentru aceste venituri.Aceatea se calculeaza la diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, sau diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit raportata la cele 12 luni ale anului.
Baza de calcul ,mentionata mai sus , nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia si mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut.
Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate in cursul anului fiscal se deduc din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor numai de organul fiscal competent care are obligatia de a recalcula baza impozabila in vederea acordarii deductibilitatii si determinarii impozitului pe venitul anual datorat.


Exceptii de la plata contributiei sociale de sanatate
- persoanele care realizeaza venituri din activitati agricole, silvicultura, piscicultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil,fara sa genereze o persoana juridica .
-persoanele  care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica intre persoane fizice rezidente si persoane juridice romane.
-persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei
-persoane cu   venituri din activitati independente in calitate de intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale, membrii intreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoana fizica autorizata .
-persoanele care realizeaza venituri din profesii libere
-persoane cu venituri din activitati agricole, din silvicultura si piscicultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, precum si a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; venituri obtinute de o persoane fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate asupra tuturor acestor venituri.

Alte aspecte
Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar, pentru contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre 1 si 5 camere inclusiv, stabilite pe baza de norma anuala de venit sau care opteaza pentru determinarea venitului in sistem real, precum si cei care inchiriaza in scop turistic, in cursul anului, un numar mai mare de 5 camere de inchiriat in locuinte proprietate personala.Plata se efectueaza in doua rate egale, pana la data de 25 iulie inclusiv si 25 noiembrie inclusiv.
Stabilirea obligatiilor anuale de plata ale contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si incadrarea in plafonul maxim (de 5 ori castigul salarial mediu brut) se realizeaza de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuala.

Aspecte privind arendarea
Aceia, care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului,datoreaza contributie individuala de asigurari sociale de sanatate in cursul anului .Platitorul acestor venituri are obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor respective, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite veniturile.

Calculul contributiei se face prin prin aplicarea cotei de contributie(5,5%) asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul brut si cheltuiala deductibila de 25% la venitul brut.Pentru cei care opteaza pentru determinarea venitului net din arenda in sistem real,contributia de asigurari sociale de sanatate se determina pe baza declaratiei privind venitul realizat prin aplicarea cotei individuale de 5,5% asupra bazei de calcul,evidentiata lunar 

Niciun comentariu: