Google Website Translator Gadget

marți, 14 ianuarie 2014

Formular 014.Notificare privind modificarea anului fiscal

Descarca formular 014 de aici 

Formularul este necesar in conditiile in care, de la 1 ianuarie, contribuabilii pot opta, la plata impozitului pe profit, pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic,

Legea contabilitatii permite pentru urmatoarele categorii de entitati sa opteze, in scopuri de raportare financiara, pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic:
  • sucursalele care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, daca exercitiul financiar pentru persoana juridica de care apartin difera de anul calendaristic;
  • filialele consolidate ale unei societati-mama cu sediul in strainatate, daca exercitiul financiar al societatii-mama difera de anul calendaristic.


Contribuabilii care opteaza ca anul fiscal sa corespunda exercitiului financiar au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit
Potrivit OUG 102/2013, primul an fiscal modificat include si perioada anterioara din anul calendaristic cuprinsa intre 1 ianuarie si ziua anterioara primei zile a anului fiscal modificat, acesta reprezentand un singur an fiscal.


Daca anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale acelui trimestru calendaristic, vor constitui un trimestru in urmatoarele cazuri:
  • pentru care contribuabilul are obligatia declararii si platii impozitului pe profit, pana la data de 25, inclusiv, a primei luni urmatoare incheierii acelui trimestrul calendaristic, in cazul contribuabilului care declara si plateste impozitul pe profit trimestrial;
  • pentru care contribuabilul are obligatia declararii si efectuarii platilor anticipate, in suma de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare luna a trimestrului, pana la data de 25, inclusiv, a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv; aceasta prevedere o aplica contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial; pentru anul fiscal modificat, ei continua efectuarea platilor anticipate la nivelul celor stabilite inainte de modificare.


Potrivit Ordinului ANAF nr. 3584/2013, formularul 014 se intocmeste de catre contribuabil, de imputernicit sau de reprezentantul sau legal.
Astfel, contribuabilul platitor de impozit pe profit va trebui sa-si completeze la Sectiunea "I. Date de identificare a contribuabilului", in caseta corespunzatoare, denumirea/nume si prenume, codul de identificare fiscala si datele privind adresa domiciliului fiscal.
Apoi, in Sectiunea "II. Date de identificare a imputernicitului" va trece informatiile despre denumirea si codul fiscal ale imputernicitului. 
Pe langa cele doua sectiuni cu date de identificare, la Sectiunea III se bifeaza caseta corespunzatoare exprimarii optiunii de modificare a anului fiscal si inscriind ziua/luna/anul de inceput a anului fiscal modificat, potrivit Codului fiscal.
In plus, in formularul 014 se vor mai trece numele si datele persoanei care completeaza.
De asemenea, personalul organului fiscal va trece numarul de inregistrare, data inregistrarii si numele persoanei care a verificat formularul, la sfarsitul noului document propus de ANAF. 
Dupa completare, formularul 014 "Notificare privind modificarea anului fiscal" se depune la organul fiscal competent, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul anului fiscal modificat.
Formularul 014 se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute:
  • un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata;
  • un exemplar se pastreaza de catre contribuabil.
Sursa :avocatnet


Niciun comentariu: