Google Website Translator Gadget

marți, 28 ianuarie 2014

Notele de inchidere si balanta de verificare

De la contzilla >',,Notele contabile de inchidere sunt inregistrate la sfarsitul unei perioade si au ca si scop inregistrarea tuturor tranzactiilor aferente perioadei si soldarea conturilor care sunt utilizate temporar.
De regula, acestea presupun:
• finalizarea emiterii/inregistrarii tuturor facturilor catre clienti;
• inregistrarea de accrual-uri pentru veniturile pentru care din diverse motive nu s-au emis facturi;
• verificarea inregistrarii tuturor facturilor de la furnizori;
• inregistrarea de accrual-uri pentru achizitiile pentru care nu s-au primit facturi;
• inregistrarea de accrual-uri aferente salariilor;
• inregistrarea de provizioane acolo unde este cazul;
• inregistrarea extraselor de banca si reconcilierea soldurilor din contabilitate cu cele de pe extrase;
• inregistrarea amortizarii si a ajustarilor pentru depreciere daca este cazul;
• inregistrarea rezultatelor inventarierii;
• calcularea si inregistrarea taxelor datorate;
• inchiderea conturilor de venituri;
• inchiderea conturilor de cheltuieli;"

Dupa inchidere trebuie verificate anumite corelatii cu ajutorul balantei de verificare .
La verificarea soldurilor  din balanta ,la sfarsit de luna sau de an,trecuie sa cunoastem exact functiunile si tipil conturilor.Conturile de activ trebuie sa aibe sold final debitor ,cele de pasiv  trebuie sa se inchida cu sold creditor. Daca aceste solduri nu respecta aceasta regula, trebuie verificat in fisa contului si remediata eroarea .

Niciun comentariu: