Google Website Translator Gadget

joi, 23 ianuarie 2014

Formular 030.Modificari

Baza legala: OMFP 35/2014; Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari  ulterioare.
Prin aparitia noilor prevederi legale aduse de OMFP 35/2014, se inlocuiesc declaratiile si  instructiunile de completare la formularul 030 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de  mentiuni pentru persoane fizice straine”.
Modificarile aduse la Codul fiscal prin OMFP 35/2014 genereaza schimbari privind:
  • declararea inainte de realizarea unor operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere:
- cifrei de afaceri estimata a se realiza, conform art. 152 alin.(2) Codul fiscal;
- inregistrarea in scopuri de TVA ca urmare a declararii faptului ca cifra de afaceri  urmeaza sa atinga sau sa depaseasca plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin.  (1) Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderi mici;
-inregistrarea prin optiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi cifra  de afaceri estimata este inferioara plafonului de scutire;
- realizarea in exclusivitate de operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA;
- inregistrarea in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de operatiuni rezultate din  activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in  strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost  realizate in Romania, conform art. 145 alin. (2) lit.b) si d) Codul fiscal;
- inregistrarea prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141  alin. (3) Codul fiscal ;
  • declararea ulterior desfasurarii de operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA, cu drept de deducere:
- inregistrarii in scopuri de TVA prin atingerea sau depasirea plafonului de scutire;
- inregistrarii prin optiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi cifra de afaceri  estimata este inferioara plafonului de scutire;
- inregistrarii in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de operatiuni rezultate din  activitati economice pentru care locul livrarii sau prestarii se considera ca fiind in  strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost  realizate in Romania, conform art. 145 alin. (2) lit.b) si d) Codul fiscal;
-  inregistrarii prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin.  (3) Codul fiscal;
- cifrei de afaceri din anul precedent, obtinuta din operatiuni taxabile si/sau scutite de  TVA cu drept de deducere.
Sursa : contzilla.ro
PS : reamintesc ca formular 030 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice străine (OMFP 35/2014) Formular. Se completează de persoanele fizice străine, altele decât cele care desfăşoară în mod independent activităţi economice autorizate, sau exercită profesii libere. Se completează în două exemplare.

Niciun comentariu: