Google Website Translator Gadget

sâmbătă, 11 iunie 2011

Noul sediu social al unei firme trebuie certificat de Fisc

Începând cu iulie 2010, pentru un nou sediu social este necesar un certificat de la Fisc.Procedura   de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social  este stabilită de Ordinul ANAF nr. 2112/2010 .
Cererea ,care se depune la organul fiscal competent(administraţia finanţelor publice municipală, orăşenească, comunală, din cadrul ANAF, în a cărei rază teritorială se află spaţiul cu destinaţie de sediu social) ,trebuie însoţită de următoarele documente :
- actele doveditoare a dreptului de folosinţă:
- titlul de proprietate;
- contract de vânzare cumpărare;
- contract de închiriere;
- contract de comodat, investit cu dată certă (clic aici)
- alte acte care atestă dreptul de folosinţă, după caz.
- actul de identitate al solicitantului şi/sau împuternicirea, după caz;
- actul care atestă numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice;
- două timbre fiscale în valoare de 2 lei/bucata;
Acestea se prezintă în original la registratură,sau în copie legalizată dacă se trimite cererea prin poştă .
Termenul de soluţionare este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent a cererii însoţită de documentaţia completă.

Niciun comentariu: