Google Website Translator Gadget

miercuri, 1 iunie 2011

Modificari privind TVA

-Modificarea prevederilor referitoare la livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în mod gratuit
Aplicarea regulii privind impozitarea la locul utilizării efective şi pentru transporturile efectuate în afara Comunităţii
-Modificarea prevederilor privind cursul de schimb valutar aplicabil în situaţia în care intervin evenimente care generează ajustarea bazei de impozitare
Clarificări ale situaţiilor în care bunurile contribuabililor inactivi sunt executate silit prin organele de executare silită.
-Continuarea aplicării  măsurilor de limitare a dreptului de deducere a TVA pentru achiziţiile de autoturisme şi combustibili necesari funcţionării acestora şi în anul 2011
Includerea în decontul de TVA a unor diferenţe negative de TVA stabilite de organele de inspecţie fiscală şi a sumelor neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului din diferenţele de TVA de plată stabilite 
-Instituirea posibilităţii persoanelor impozabile care au realizat o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire pentru întreprinderi mici, de a solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire.
-Instituirea posibilităţii de a condiţiona înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din CF a persoanelor impozabile, de îndeplinirea anumitor criterii, care urmează a fi stabilite prin Ordin al ministrului finanţelor publice.
Acesta este un rezumat .Citeşte mai departe pe www.contabilul.manager.ro

Niciun comentariu: