Google Website Translator Gadget

luni, 6 iunie 2011

Înregistrarea fiscală a sediilor secundare ale contribuabililor mari şi mijlocii

       În M.O. Partea I, nr. 386/02.06.2011, au fost publicate ordinele presedinteluiA.N.A.F. nr. 2.146 şi 2.147, care stabilesc competenţa pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ale contribuabililor mari şi mijlocii.
Această revine administraţiilor finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în a căror raza teritorială acestea îşi desfăşoară activitatea.
       Pentru sediile secundare din altezone decât cele de pe teritoriul municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov care se înregistrează la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, revine administraţiilor finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene pe a căror raza teritorială acestea îşi desfăşoară activitatea.
       Potrivit prevederilor art. IV din OUG nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  contribuabilul este plătitor de obligaţii fiscale , inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariaţii care îşi desfăşoară activitatea la sediile secundare înregistrate fiscal,  ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor.

Niciun comentariu: