Google Website Translator Gadget

marți, 20 septembrie 2011

Cont 461"Debitori diversi"

Cont 461 este un cont de activ prin care se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale provocate de terţi ,dar şi alte creanţe legate de existenţa unor titluri executorii şi altor creanţe .

În debit   se  înregistrează :
-valoarea bunurilor sau mărfurilor sau producţiei în curs de execuţie constatate lipsă sau deteriorate imputabile terţilor  ( 758,4427)
-valoarea titlurilor de plasament (acţiuni,alte titluri ) cedate ( 764,502,508)
- preţul de vânzare al imobilizărilor cedate ( 758,4427)
-valoarea debitelor reactivate  (754)
-suma împrumuturilor obţinute si valoarea de rambursare a obligaţiunilor emise ( 161)
-dividednde de încasat aferenţe titlurilor de plsament  ( 762, 761)
-valoarea despăgubirilor şi penalităţilor datorate de terţi (758)
- sumele datorate de terţi pentru concesiuni, locaţii de gestiune, licenţe, brevete şi alte drepturi similare (706);
- diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma raportării creanţelor la cursul de la închiderea exerciţiului financiar (765);
- dobânzile datorate de către debitorii diverşi (766).
-sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate de către entitate persoanelor fizice, altele decât propriii salariați, nedecontate până la data bilanțului (542);
-rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (117).
-diferențele favorabile aferente creanțelor cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768);
  În credit  :
- valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
- valoarea debitelor încasate (512, 531);
- valoarea debitelor scăzute din evidenţă (654);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferenţe debitelor încasate sau la sfârşitul exerciţiului (665).
-creanțe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
-diferențele nefavorabile aferente creanțelor cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontării acestora sau la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (668).


Soldul debitor al  contului reprezintă sumele datorate unităţii, de către debitori.

Niciun comentariu: