Google Website Translator Gadget

joi, 8 septembrie 2011

Modificarea funcţiei in REVISAL

        Modificarea funcţiei .Când angajatorul  doreşte să modifice funcţia unui salariat, trebuie să întocmească un act adiţional la CIM care să specifice acest lucru şi care reprezintă acordul de voinţa al părţilor .
Atenţie ! Încadrarea în funcţie  trebuie să corespundă C.O.R.şi să fie introdusă într-o grupă  sau subgrupă care include ocupaţia sau grupul de ocupaţii cu cel mai detaliat nivel de omogenitate, din punct de vedere al activităţii desfăşurate de salariat.Cu alte cuvinte codul ocupaţiei trebuie să aibă un număr de caractere cât mai aproape de cel maxim (6 caractere),ca să fie cât mai detaliat ,inclusiv la înregistrarea în  REVISAL .
        Înregistrarea în REVISAL, când funcţia/meseria din CIM şi înregistrarea din REVISAL nu coincid datorită faptului că la momentul întocmirii CIM REVISAL-ul nu era actualizat cu funcţia/meseria din C.O.R.,se recomandă înregistrarea în REVISAL cu o funcţie/meserie apropiată, urmând  ca,odată cu actualizarea registrului cu noua ocupaţie,resposabilul cu resursele umane al angajatorului să corecteze,trecând noua funcţie în REVISAL.
        Ca să nu riscaţi o amendă ,înainte de a face corecţia în registru ,solicitaţi un răspuns scris din partea ITM din judeţul în care aveţi sediul firmei ,printr-o adresă în  care menţionaţi în mod explicit funcţia/meseria pentru care nu există posibilitatea înregistrării în REVISAL

Niciun comentariu: