Google Website Translator Gadget

joi, 1 septembrie 2011

Calendarul obligaţiilor fiscale - pentru luna septembrie 2011

Calendarul obligaţiilor fiscale - pentru luna SEPTEMBRIE 2011

1 septembrie

Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (prima rată)

15 septembrie

Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în lună .. anul .. pentru luna precendenta

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendenta


Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în lună pentru luna precendentă

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă

Depunerea Evidenţei achizitionrii, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă

Depunerea situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă

Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. III 2011

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES

26 septembrie

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România i de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adăugată Formular 300(format electronic)

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301(format electronic)

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)- lunar sau la alte termene

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominal a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă

30 septembrie

Depunerea Cererii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din C.F. Formular 318

Depunerea Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii Formular 313

sursa : avocatnet


Niciun comentariu: