Google Website Translator Gadget

joi, 15 septembrie 2011

Extras din OG 30/2011 ,privind datoriile la B.S.

Art. XI. — (1) Pentru obligațiile fiscale restante la 31 august 2011, penalitățile de întârziere se anulează sau se reduc, astfel:
a) penalitățile de întârziere se anulează dacă obligațiile principale și dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011;
b) penalitățile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligațiile principale și dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.
(2) Pentru dobânzile datorate până la data stingerii și stabilite prin decizii comunicate după această dată, condiția se consideră îndeplinită dacă dobânzile se sting până la termenul de plată
prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) În cazul prevăzut la alin. (1), se desființează, total sau parțial, chiar dacă împotriva acestora s-au exercitat ori nu căi de atac, actele administrative fiscale sau titlurile executorii prin care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii aferente creanțelor fiscale principale, stinse potrivit alin. (1).
(4) Prevederile alin. (1)—(3) se aplică în mod corespunzător și pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligațiilor fiscale stinse prin plată sau compensare.
*
Prezenta ordonanță transpune în legislația națională prevederile art. 2 alin. (2) din Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 5 iulie 2011

UP-DATE 04.10.2011 : Precizări CECCAR  (link):
 1. scutirea de penalităţi se aplică tuturor societăţilor care îşi sting obligaţiile principale şi dobânzile aferente către bugetul statului până la data de 31 decembrie 2011, respectiv reducerea penalităţilor cu 50%, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente vor fi achitate până la data de 30 iunie 2012.

2.Pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, se anulează sau se reduc doar penalităţile de întârziere. nu şi dobânzile .

3. Obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plata voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011, respectiv 30 iunie 2012.
Ordin MFP aici

Niciun comentariu: