Google Website Translator Gadget

vineri, 30 martie 2012

Calendar obligatii fiscale cu termen luna aprilie 2012

Calendar obligaţii fiscale pentru luna aprilie 2012
1. Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) - lunar

2. Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) - alte termene

3. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă

4. Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104

5. Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

6. Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plata anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent Formular 225

7. Decontul de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic)

8. Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent Formular 301 (format electronic)

9. Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES

10. Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (lună, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

11. Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă.Niciun comentariu: