Google Website Translator Gadget

luni, 26 martie 2012

Vineri 30 martie termen pentru agentii economici aflati in lichidare

         Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale,regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice,aflate în lichidare trebuie să depună, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare anuală,până vineri 30 martie 2012
Up date:pentru explicitare informaţiilor cuprinse în raportările anuale,persoanele responsabile cu întocmirea şi depunerea acestora pot depune,împreună cu raportarea,o notă în care să se precizeze informaţii suplimentare privind situaţia firmei Formatul electronic al raportărilor anuale ,generat de aplicaţia de bilanţ,poate fi însoţit de aceasta notă scanată lizibil ,alb-negru şi salvată în format zip 

Niciun comentariu: