Google Website Translator Gadget

marți, 6 martie 2012

Obligatii fiscale cu termen martie 2012

1) Declaratia privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA (Formular 096)
Se depune pana in data de 10 martie de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.
Formularul 096 link
 
2) Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica (Formular 204) Se depune pana in data de 15 martie de catre asociatiile fara personalitate juridica, prin  asociatul desemnat.
Formularul 204 link

3) Situatia livrarilor de tigarete pentru luna februarie Se depune pana in data de 15 martie de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse. Formular  link

4) Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna februarie .Se depune pana in data de 15 martie de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcool etilic si alte produse alcoolice).Formular link

5) Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna februarie. Se depune pana in data de 15 martie de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.Formular link

6) Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna februarie

Se depune pana in data de 15 martie de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.Formular link

7) Situatia cu privire la produsele accizabile pentru luna februarie.Se depune pana in data de 15 martie de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia. Formular link

8) Platile anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2012.Efectuarea platilor se face pana la 26 martie de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform art. 71 din Codul fiscal.

 9) Contributia de asigurari sociale de sanatate (prima rata) .Se plateste pana la 26 martie de catre contribuabilii prevazuti la art. 29621 alin. (1) lit. a)—e), si anume:
a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
b) membrii intreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

11) Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100)

Se depune pana la 26 martie lunar de catre contribuabilii prevazuti in Ordinul ANAF nr. 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. sau la alte termene de catre contribuabilii prevazuti in Ordinul ANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4. Formular link
Atenţie! Pentru declaraţiile 100, 300 si 710, începând cu raportãrile pentru luna noiembrie 2011, se schimbă atât softurile de raportare (numai PDF cu XML ataşat,) cât şi modalitatea de depunere.

12) Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Formular 112).Se depune pana la 26 martie de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente. De asemenea, formularul trebuie depus si de catre institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului. Formular link

13) Impozitul pe profit pentru anul 2011 .Se raporteaza (in formularul 101) si se plateste pana la 26 martie de catre contribuabilii platitori de impozit pe profit, cu exceptia celor prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b). Formular link 

Despre declaratie puteti citi si link 

14) Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania (Formular 224).Se depune pana in 26 martie de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.Formular link

15) Decontul de TVA (Formular 300).Se depune pana in 26 martie de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Formularul se depune lunar, trimestrial sau anual, in functie de caz (vezi instructiunile de completare din formular.Formular link

 16) Decont special de taxa pe valoarea adăugată( Formular 301) (OPANAF  30/2011) Formular Se completează de către contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare, după caz. Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Program Se poate depune şi prin Internet. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.Instrucţiuni de utilizare

17) Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (Formular 390 VIES).  Formular link

 Se depune pana in 26 martie de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.S e depune lunar de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziţii sau prestări de servicii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau  în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice.   Se poate depune şi prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.


18) Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (Formularul 394) link aplicatie

 Se depune pana in 26 martie de catre:
a) persoanele impozabile inregistrare in scopuri de TVA in Romania, obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1);
b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau  servicii taxabile.
Perioada de raportare a acestui formular este aceeasi cu cea pentru depunerea decontului de TVA.

Niciun comentariu: