Google Website Translator Gadget

joi, 22 martie 2012

Sectorul,cel mai inalt nivel al negocierii contractului colectiv


        Legea dialogului social nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 10 mai 2011, prevede negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă pe 3 nivele:
– unitate;
– grup de unităţi;
– sectoare de activitate.
         Prin eliminarea nivelului naţional de negociere colectivă şi a celui de ramură, sectorul de activitate a devenit cel mai înalt nivel al negocierii colective.
  
      Deşi nivelul de ramură este în prezent eliminat dintre nivelele de negociere colectivă,contractele încheiate anterior datei de 1 mai 2011 continuă să îşi producă efectele până la expirare.
        Sunt în vigoare în continuare:
1. Contract colectiv de muncă nr. 520 din 10 noiembrie 2010 pe ramura electrotehnică, electronică, mecanică fină, utilaje şi apărare pe anii 2010-2014. Publicat în: Monitorul Oficial, Partea a V-a, nr. 11 din 25 noiembrie 2010. Data intrării în vigoare: 25 noiembrie 2010.

2. Contract colectiv de muncă nr. 369/7 din 5 august 2010 la nivelul ramurii chimie şi petrochimie pentru anii 2010-2012. Publicat în: Monitorul Oficial, Partea a V-a, nr. 8 din 24 august 2010. Data intrării în vigoare: 24 august 2010.

3. Contract colectiv de muncă unic nr. 367/6 din 9 august 2010 la nivelul ramurii industria materialelor de construcţii pentru anii 2010-2012. Publicat în: Monitorul Oficial, Partea a V-a, nr. 9 din 21 septembrie 2010. Data intrării în vigoare: 21 septembrie 2010.

4. Contract colectiv de muncă nr. 506/7 din 13 august 2009 al cooperaţiei de consum pe anii 2009-2012. Publicat în: Monitorul Oficial, Partea a V-a, nr. 11 din 12 octombrie 2009. Data intrării în vigoare: 12 octombrie 2009.
5. Contract colectiv de muncă nr. 614/13 din 4 ianuarie 2011 la nivelul ramurii cercetare-proiectare pe anul 2010 - 2015. Publicat în: Monitorul Oficial, Partea a V-a, nr. 7 cc din 3 mai 2011. Data intrării în vigoare: 3 mai 2011.

6. Contract colectiv de muncă nr. 66 din 11 februarie 2008 unic la nivelul ramurii industriei miniere şi geologiei pe anii 2008-2012. Publicat în: Monitorul Oficial, Partea a V-a, nr. 4 din 28 februarie 2008. Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2008.

7. Contract colectiv de muncă unic din 11 aprilie 2008 la nivelul ramurii industriei lemnului CCMUR (exploatarea forestieră, prelucrarea primară a lemnului, fabricarea produselor stratificate din lemn, a altor produse din lemn şi alte activităţi industriale) pe anii 2008-2012. Publicat în: Monitorul Oficial Partea a V-a, nr. 10 din 21 mai 2008. Data intrării în vigoare: 21 mai 2008.

La nivelul ramurii construcţii nu mai este contract colectiv în vigoare şi la nivel de sector nu s-a negociat un astfel de contract.

8. Contract colectiv de muncă nr. 710 din 18 ianuarie 2008 unic la nivelul ramurii construcţii de maşini pe anii 2008 – 2010. Publicat în Monitorul Oficial Partea a V-a, nr. 2cc din 1 februarie 2009. Data intrării în vigoare: 7 aprilie 2011.


Niciun comentariu: