Google Website Translator Gadget

marți, 20 martie 2012

Declaratia 311

ANAF vrea să introducă declaraţia 311.Proiectul propune declararea taxei pe valoarea adăugată de către contribuabilii cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, de către ANAF, în baza OUG nr. 125/2011  dar care, în perioada în care nu au avut cod valid de TVA, au efectuat operaţiuni pentru care sunt obligate la plată taxei pe valoarea adăugată.De fapt obligativitatea acestei declaraţii este prevăzută în OUG menţionată mai sus .
          Declaraţia se va depune,la ghişeu sau prin scrisoare recomandată,până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru lucrările de bunuri/prestările de servicii efectuate şi/sau achiziţiile de bunuri ci/sau de servicii pentru care persoana este obligată la plată taxei.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, cu menţiunea „Conf. Legii nr. 52/2003”:
- prin scrisori, la adresa: ANAF - Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741;
- electronic, la adresa de e-mail relatiipublice.anaf@mfinante.ro;
- prin fax, la numărul: 0213.199.857.


Niciun comentariu: