Google Website Translator Gadget

luni, 30 martie 2015

Cine poate fi microintreprindere?.Modificari 2014.-2015

Conform modificarilor aduse Codului fiscal prin OUG nr. 102/2013, care au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2014, se schimba conditiile de incadrare a firmelor in categoria microintreprinderilor.
-fimele care realizeaza venituri din consultanta si management vor fi incadrate in categoria microintreprinderilor, adica vor plati impozit pe venitul microintreprinderilor de 3%, cu conditia ca aceste venituri sa nu depaseasca 20% din veniturile totale.Depasirea plafonului mentionat duce la pierderea calitatii de microintreprindere .
Alte  conditii trebuie indeplinite  cumulativc de firme pentru a avea statutul de microintreprinderi:
  • realizeaza venituri, altele decat cele din activitati desfasurate in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital sau in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
  • realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
  • au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro;
  • capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale,
  • nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti
Updete :9 septembrie 2015
 In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
    a) realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la art. 112^2 alin. (6);
    b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
    c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro;
    d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.
O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă sunt îndeplinite conditiile mentionate , la data înregistrării la registrul comerţului.
ConformART. 112^2 alin 6.nu pot fi microintrprinderi persoanele juridice române care:
a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
c) desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc..
Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plati impozit de profit de 16%. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintrele limitele prevazute anterior, luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputului anului fiscal.
Sursa :avocatnet

Updete :9 septembrie 2015
 Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro
    ART. 112^6
    Prin exceptie de la prevederile art. 112^2 alin. (5) si ale art. 112^8 alin. (2) si (3), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta in prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv..
Updete :9 septembrie 2015
Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romane care:
    a) desfasoara activitati in domeniul bancar;
    b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
    c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
    d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.

Niciun comentariu: