Google Website Translator Gadget

luni, 30 martie 2015

Termenele de declarare a mentiunilor -formular 010

Conform ART. 112^8 din codul fiscal,actualizat 2015,decaratia de mentiuni,formular 010 se sepune astfel :
(1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plăteste impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
(2) Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu menţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului.
(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
(4) Microîntreprinderile care intră sub incidenţa prevederilor art. 112^6 (depasesc pragul de 65000 de euro sau au ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv) comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului respectiv, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Niciun comentariu: