Google Website Translator Gadget

luni, 23 martie 2015

A fost aprobat modelul si continutul formularului 311

Formular 311 ,, Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către 

persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a 

fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul  fiscal (OPANAF 632/2015)" se depune astfel 


-de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau h) şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1^1) şi (1^3) din Codul fiscal;


-de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1^1) şi (1^3) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită.
-de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 134^2 alin. (3) (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA; - potrivit art. 156^3 alin. (10^1) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art.134^2 alin. (3) (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

 Prin Ordinul nr. 632/2015 a fost aprobat modelul si continutul formularului

Niciun comentariu: