Google Website Translator Gadget

joi, 5 martie 2015

OMFP 1802/2014

Prin OMFP 1802/2014 au fost aduse mai multe modificari care au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2015..Planul de conturi general actualizat in 2015 poate fi consultat aici.

Pentru inceperea efectuarii inregistrarii contabile a documentelor justificative primite incepand cu 1 ianuarie 2015, trebuie efectuata transpunerea conturilor din balanta de verificare la 31.12.2014 in noul plan de conturi general.La aceasta operatie trebuie avute in vedere cerintele:
1. transpunerea din vechile conturi sintetice in noile conturi sintetice de gradul unu si doi, se efectueaza in functie de natura sumelor reflectate in soldul fiecarui cont;
2. entitatile care au aplicat Reglementarile contabile simplificate, aprobate prin O.M.F.P. nr. 2.239/2011, si au folosit conturile din Planul de conturi simplificat, trebuie sa transpuna corespunzator soldurilor conturilor, din balanta de verificare la 31.12.2014, in conturile prevazute in noul Plan de conturi general;
3. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, aplica prevederile prezentului ordin de la inceputul primului exercitiu financiar astfel ales, care incepe ulterior datei de 1 ianuarie 2015.
Cititi mai mult aici 

Conturi anulate:

- 1064. Rezerve de valoare justa (P)
- 1065. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
- 1067. Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina (A/P)
- 2134. Animale si plantatii (A).

Niciun comentariu: