Google Website Translator Gadget

joi, 23 februarie 2012

Monografie cont 101

Capitalul unei firme ,prin prisma dublei reprezentări contabile,este echivalentul valoric al acelei părţi a  activelor fixe şi circulante ce este  acoperită permanent  din sursele proprii ale agentului economic (capital propriu)..
Capitalul propriu sau activul net al unei societăţi cuprinde : capitalul social, primele de capital, toate rezervele asimilate capitalului, rezultatul reportat şi rezultatul exerciţiului; - activul net contabil (ANC)= total active - total datorii
Pentru organizarea contabilităţii constituirii şi mişcării capitalului,se foloseşte contul sintetic 101-Capital
        Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar, de către acţionarii/asociaţii unei entităţi, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii.
În funcţie de forma juridică a entităţii se înscrie: capitalul social, patrimoniul regiei  cont(1015),p patrimoniul public(cont 1016) etc.
            Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari/asociaţi, evidenţiindu-se numărul şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale subscrise sau vărsate.
Referitor la patrimoniul public, se vor avea în vedere prevederile legale în acest sens.
Contul 101 “Capital” este un cont de pasiv.
În creditul acestui cont se înregistrează:
– capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);
– profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social (117);
– rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzătoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (106);
– primele de capital, încorporate în capitalul social (104).
În debitul contului se înregistrează:
– capitalul retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu ocazia operaţiunilor de reorganizare a parităţilor, potrivit legii (456);
– acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);
– reducerea capitalului social cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii (109);
– diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare (141).
Soldul contului reprezintă capitalul subscris, vărsat/nevărsat.
Evidenţa capitalului subscris şi nevărsat se ţine în contul 1011 - Capital subscris nevărsat. şi a capitalului vărsat se ţine cu contul 1012  - Capital subscris vărsat.

Monografie constituire capital la SRL,SĂ,etc
 1.Capital numerar depus imediat = 200 lei
 2.mijloace fixe (utilaje)   = 10000 lei  care se vor fi aport la capital după achizionarea acestora .după 30 zile

Înregistrările aferente sunt :

la înfiinţare :
1.promisiune de constituire

456=1011=200
456=1011=10000
2.Vărsământ numerar în contul bancar
1011=1012=200
5121 =456= 200

3.Aportul mijloacelor fixe,după achiziţia acestora :

1011=1012= 10000
2131=456= 10000

După cum se poate observa ,Contul 456-Decontari  cu asociaţii privind capitalul  este un cont de activ (îşi începe funcţia prin a se debita ).Soldul debitor reprezintă sumele care au rămas nevărsate,din totalul celor subscrise.

         


Niciun comentariu: