Google Website Translator Gadget

miercuri, 5 februarie 2014

Declaratia 392

Pentru întocmirea şi depunerea formularului 392A aplicatia.  Sunt obligate sa depuna formularele 392 A si 392 B doar persoanele impozabile care au realizat efectiv la finele anului calendaristic 2013 o cifra de afaceri inferioara sumei de 220.000 lei si nu se depune, daca persoanele impozabile nu au desfasurat livrari de bunuri si prestari de servicii in anul de referinta, in interiorul tarii.
Isectiunea III "Cifra de afaceri" se inscrie cifra de afaceri realizata in anul 2013, care trebuie sa fie mai mica de 220.000 de lei.In sectiunea IV "Livrari de bunuri si prestari de servicii catre" se raporteaza:
-suma totala  a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii, precum si TVA aferenta, catre persoane inregistrate in scopuri de TVA;
-suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii, precum si TVA -aferenta catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA.
Documentul din care se preiau aceste datw este "Jurnalul pentru vanzari".

Pentru întocmirea şi depunerea formularului 392B de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA care au realizat în anul precedent o cifră de afaceri  mai mica de 220.000 de lei.,conform Ordinului ANAF nr. 93/2014
Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru întocmirea formularelor 392A şi 392B este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic.
In  sectiunea IV "Livrari de bunuri si prestari de servicii catre" se inscrie baza de impozitare pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii catre:
-persoane inregistrate in scopuri de TVA,
-persoane neinregistrate in scopuri de TVA.
Sectiunea V "Achizitii de la"se completeaza cu:
-baza de impozitare pentru achizitii si TVA aferenta de la persoane inregistrate in scopuri de TVA;
-baza de impozitare pentru achizitii de la persoane neinregistrate in scopuri de TVA. In acest caz coloana TVA nu se completeaza.
Sumele privind achizitiile se preiau din ,,Jurnalul pentru cumparari "

TERMEN DEPUNERE – 25.02.2014

Declaratia 392A si 392B se depune, in format electronic, astfel:
- la registratura organului fiscal competent;
- la posta, prin scrisoare recomandata catre AFP.

Niciun comentariu: