Google Website Translator Gadget

vineri, 21 februarie 2014

Calculul fondului pentru persoanele cu handicap

        Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, la art. 78 alin. (2) si (3) prevede ca autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap  intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.
        Daca nu angajeaza persoane cu handicap, in aceste conditii, pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:
- plata lunara ,catre bugetul de stat ,a unei sume  reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
-achizitia de  produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
Conform ordinuluiANPH 590/2008:,,   Art. 5. - În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate potrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mică decât suma datorată bugetului de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferenţa de sumă.
   Art. 6. - În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate potrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, operatorul economic nu datorează nicio sumă bugetului de stat, iar diferenţa în plus se reportează în luna următoare, în sensul diminuării de plată. "

Pentru calculul sumei ce trebuie platita lunar bugetului ,aveti nevoie de :
1.determinarea numarului mediu de salariati in fiecare luna ,ca medie aritmetica simpla dintre suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva(inclusiv zilele nelucratoare )impartita la numarul total de zile calendaristice. Din efectivele zilnice de salariati ,nu vor face parte cei aflati in concediu fara plata, cei aflati in greva, cei detasati la lucru in strainatate si nici cei ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate.Pentru zilele nelucratoare se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca,adic 0.5 salariati pe zi.
Din acest calcul , daca numarul mediu de salariati >=50 sa calculeaza fondul,daca este <50 nu se calculeaza .
2 .Formula(conform actualului salariu minim brut pe economie ) este : 4% x numarul mediu de angajati x 850/2
Fondul de handicap se declara prin formularul 100,la pozitia ,,Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate"
Conform ordinului mentionat mai sus,:,,În contextul încadrării în muncă, prin persoană cu handicap se înţelege şi persoana invalidă gradul III."
 

Niciun comentariu: