Google Website Translator Gadget

miercuri, 12 februarie 2014

Declaratia 205 inlocuieste fisele fiscale ale salariatilor

UPDATE 2014 : Anul 2014 este ultimul in care angajatorii trebuie sa mai declare in formularele anuale 205,(pana in ultima zi a lunii februarie ) cele care au inlocuit fisele fiscale, impozitele retinute pentru fiecare beneficiar de venit. De anul viitor, aceste informatii vor fi raportate doar in declaratia unica, astfel ca angajatorii vor depune cu un formular mai putin la Fisc

               Ordinul ANAF nr. 1913/2012 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede modificari ale dedclaratiei 205 ,, Declaratie informativa privind impozitul pe venit, cu retinere la sursa, pe beneficiari de venit."
       
        Acest formular se va depune pana in data de 28 februarie 2013, de catre toti platitorii de venituri catre persoanele fizice la care s-a efectuat retinerea impozitului pe venitul realizat de acestea,dar va include si veniturile platite de angajator si impozitul pe venitul din salarii retinut pe stat de la persoanele fizice salariate,avand astfel si rolul fiselor fiscale  ale salariatilor (fostul formular 210).In acest scop s-a introdus Sectiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii", iar pentru celelalte venituri platite, se genereaza cate un tabel prevazut la Sectiunea IV "Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", inscriindu-se datele corespunzatoare tipului de venit platit.

 Alte categorii de venituri impozitate prin stopaj:
 a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
 b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent;
 c) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
 d) venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere;
 e) venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare;f) venituri obtinute din valorificarea bunurilor sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal;
 g) castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
 h) venituri din salarii;
 i) venituri din dividende;
 j) venituri din dobanzi;
 k) castiguri din transferul valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise si a partilor sociale;
 l) venituri din lichidarea persoanei juridice;
 m) venituri din premii;
 n) venituri din jocuri de noroc;
q) venituri din arendare;
 r) venituri din alte surse.

Ordinul 1913/2012 (link)

Niciun comentariu: