Google Website Translator Gadget

marți, 4 februarie 2014

Elemente obligatorii CIM 2014

Contractul individual de munca se incheie, conform Codului Muncii, in baza consimtamantului partilor, in limba romana, forma scrisa fiind obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. Tot Codul muncii prevede ca obligatia de incheiere a contractului individual de munca revine angajatorului.

Inainte de inceperea activitatii, potentialul salariat are dreptul de a primi un exemplar al CIM, pentru a fi informat asupra urmatoarele elemente, care se vor regasi obligatoriu si in continutul contractului ce va fi semnat:
 • identitatea partilor; 
 • locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
 • sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
 •  functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
 •  criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 •  riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
 •  in cazul unui contract de munca pe durata determinate sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
 • durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
 • conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante ?i durata acestuia;
 • salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
 • durata normala a muncii, exprimata in ore/zi ?i ore/saptamana;
 • indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
 • durata perioadei de proba.
Pentru persoanele csre lucreaza in strainatate ,langa aceste informatii, salariatii care urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate trebuie sa fie informati, in timp util, cu privire la urmatoarele aspecte:
 • durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate;
 • moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;
 • prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate;
 • conditiile de clima;
 • reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara;
 • obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala;
 • conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.

Citeste mai mult: 

Niciun comentariu: