Google Website Translator Gadget

luni, 17 februarie 2014

S-a aprobat modelul formularului 650 “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor”.

Ordinul nr. 117/2014 integral aici 
ART. 1
(1) Se aproba modelul si continutul formularului “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor” (650), cod 14.13.02.15/cfb, precum si anexa “Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate”, prevazute in anexa nr. 1.
(2) Anexa “Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate” face parte integranta din formularul prevazut la alin. (1).
ART. 2
(1) Formularul prevazut la art. 1 se utilizeaza pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, incepand cu anul fiscal 2014.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, precum si de persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, in scop turistic, se utilizeaza formularul prevazut la art. 1 alin. (1) lit. m) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Niciun comentariu: