Google Website Translator Gadget

miercuri, 29 decembrie 2010

Despre situatiile financiare

OBIECTIV :prescrierea bazei pentru prezentarea situatiilor financiare generale ,astfel incat sa asigure comparabilitate ,atat cu situatiile financiare ale entitatii din perioadele precedente ,cat si cu cele ale altor entitati.


Acest standard(IAS 1) trebuie aplicat la prezentarea tuturor situatiilor financiare generale ,intocmite conform IFRS


Un set complet de situatii financiare include :

-Bilant


-Cont de profit si pierdere


-Situatia modificarilor capitalurilor proprii


-Situatia fluxurilor de trezorerie


-Note explicative


Bilantul se compune din :


1.Active curente sunt elemente patrimoniale ce satisfac urmatoarele conditii :


a.sunt realizate sau detinute cu intentia se a fi vandute sau consumate in cursul normal al ciclului de exploatare ( ex: materii prime, materiale ,marfuri,productie in curs etc)


b.sunt destinate,in ,principal, tranzactionarii(ex:active financiare ,imprumuturi)


c.se asteapta sa fie realizate in termen de 12 luni de la data bilantului (creante comerciale )


d.repezinta numerar sau echivalent


Toate celelalte sunt active imobilizate


2.Datorii curente sunt elemente patrimoniale ce satisfac urmatoarele conditii:


a.se asteapta sa fie decontata in cursul normal al  ciclulului de exploatare  (cand acesta nu este identificabil clar, se considera ca durata lui e de 12 luni )


b.este exigibil in termen de un an de la data bilantului(ex :furnizori ,dividende de plata, impozit profit,alte datorii necomerciale


c.achitarea datoriei nu poate fi amanata pentru cel putin 12 luni


Toate celelalte atorii sunt clasificate ca fiind pe termen lung (ex :imprumuturi pe termen lung)


Contul de profit si pierdere include toate elementele de venit si de cheltuiala recunoscute intr-o perioada . Acestea sunt1.Veniturile reprezinta beneficiile economice brute rezultate din activitatea economica (vanzare be bunuri, prestari servicii,dobanzile incasate,redevente,dividende.


2.Cheltuielile reprezinta eforturile economice facute pentru obtinerea veniturilor,ca sa utilizez o definire mai simpla.


Ele sunt agregate in contul de profit si pierdere ,dupa naturalor (ex amortizarea)


Situatia modificarii capitalurilor proprii trebuie sa cuprinda :


-aporturile de capital,
- primele legate de capital,
- diferentele din reevaluare,
- rezervele,
- rezultatul reportat,
- rezultatul exercitiului.
- repartizarea profitului,
- fondurile,
- subventiile pentru investitii;
- provizioanele reglementate.


Capitalurile proprii reprezinta partea care ramine din activul unei societati ,dupa scaderea datoriilor .


Notele ofera informatii suplimentare care nu sunt cuprinse in situatia financiara,care sunt relevante pentru intelegerea acestora.Niciun comentariu: