Google Website Translator Gadget

luni, 12 decembrie 2011

Monografie minusuri inventar si imputatii

Art. 21, alin. 4, lit. c din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal „ cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu s-au încheiat contracte de asigurare , precum şi TVA aferenta” reprezintă cheltuieli nedeductibile fiscal.
Vă propun un studiu de caz din care cu ajutorul înregistrărilor şi reglementărilor contabile să aveţi posibilitatea extragerii informaţiilor de care dumneavoastră aveţi nevoie pentru clarificarea şi înţelegerea deplină a acestei teme.
Din practică, vă pot spune că sunt puţini cei care se străduiesc să facă înregistrările aşa cum trebuie, motiv pentru care vin în sprijinul celor care ştiu şi mai ales a acelor care doresc să ştie.
Să se înregistreze în contabilitate diferenţele constatate la inventarierea mărfurilor efectuată la sfârşitul exerciţiului financiar 201N, dacă situaţia faptică este redată de lista de inventariere, iar situaţia scriptică este următoarea:
Marfă  = 11 bucăţi
Cota medie de rabat calculată la sfârşitul perioadei este de 20%. Mărfurile sunt înregistrate la preţul de vânzare cu amănuntul.
Valoarea de inventar a mărfurilor este: Marfă = 1 400 lei
Dacă valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabilă, în listele de inventariere se înscrie valoarea contabilă.
a) Înregistrarea minusului de inventar la articolul,,Marfă,,
· Minus de inventar = (cantităţi faptice –cantitati scriptice) x preţul de înregistrare în contabilitate  = (1 buc x.1.500 = 1500,00 lei ;
· Tva neexigibila aferentă mărfurilor lipsă: 1 500 * 24 :124 = 290,33 lei;
· Adaosul comercial aferent mărfurilor lipsă: (1 500 - 290,33) x 20% = 241,93 lei
· Costul de achiziţie al mărfurilor lipsă la inventar: 1 500 - 290,33 - 241,93 = 967,74 lei;
                   607                    =             371                                               967,74 lei
Cheltuieli privind mărfurile                     Mărfuri
                   378                     =             371                                               241,93 lei
 Diferenţe de preţ la mărfuri                  Mărfuri
                  4428                    =             371                                               290,33 lei
        TVA neexigibila                         Mărfuri
b) Imputarea către vânzător a minusului de inventar:
                  4282                     =               7581                                     1209,67,00 lei
Alte creanţe în legătură              Venituri din despăgubiri,
       cu personalul                        amenzi şi penalităţi
                  4282                     =                   4427                                    290,33 lei
  Alte creanţe în legătură                       TVA colectată
           cu personalul
c) Reţinerea debitului pe statul de salarii :
                   421                     =                   4282                                 1.500,00 lei
Personal – salarii datorate               Alte creanţe în legătură
                                                           cu personalul
În cazul în care minusul de inventar este neimputabil şi nu s-au încheiat contracte de asigurare, se calculează TVA  aferentă costului de achiziţie al mărfurilor în minus, care se include în cheltuieli nedeductibile fiscal :967,74x24% =232 lei .
                 635                       =                     4427                                  232 lei
  Cheltuieli privind impozite,                     TVA colectată
taxe şi vărsăminte asimilate

3 comentarii:

Anonim spunea...

In cazul minusurilor neimputabile este obligatorie autofacturarea?

Florentin spunea...

Nu este obligatorie ,deoarece autofacturarea devine operanta doar in cazul persoanelor
beneficiare ale unor livrari sau prestari de servicii care au loc in Romånia si pentru care sunt obligate la plata TVA. Påna cel mai tårziu in a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare in care a avut loc faptul generator (livrarea/prestarea), daca påna la acea data nu a primit factura de la furnizor sau prestator .Totodata minusurile neimputabila nu se incadreaza in prevederile art. 1551 alin. (1) Cod fiscal,privind situatiile in care se impune autofacturarea.

Anonim spunea...

Potrivit prevederile art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal , bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a)-c) sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata.
Potrivit art. 155 alin. (2) din acelasi act normativ, persoana inregistrata conform art. 153 trebuie sa autofactureze, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine.
n acest sens, punctul 70 alin. (1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal stabileste ca auto-factura pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii catre sine trebuie emisa numai daca operatiunile in cauza sunt taxabile si numai in scopul taxei.