Google Website Translator Gadget

luni, 11 aprilie 2011

Cheltuielile de sponsorizare

           Se înregistrează în debitul contului 6582 - Donaţii şi subvenţii acordate. Cont de activ
Este de preferat deschiderea unui cont analitic separat pentru sponsorizări .
           Cadrul legal al sponsorizării este dat de prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,art 21 alin 4 pct p. Cod fiscal
        Conform acestor acte normative, aceste cheltuieli au deductibilitate  limitată .
1. 3 la mie din cifra de afaceri;
 2. 20% din impozitul pe profit datorat.
Ceea ce depăşeşte aceste limite fiind nedeductibil.
   În limitele respective se încadrează şi cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcţiei de localuri, al dotărilor, achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi de documente specifice, finanţării programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialişti, a burselor de specializare, a participării la congrese internaţionale.
        De regulă, sponsorizările se acordă spre finalul anului, moment in care societăţile au o imagine de ansamblu cu privire la nivelul cifrei de afaceri şi al impozitului pe profit, criterii în funcţie de care se poate stabili nivelul sumei acordate ca sponsorizare.
Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea. Avem următoarele date :
Venituri din vânzarea mărfurilor  =  2.000.000.000 lei
 Venituri din prestări de servicii =          2.000.000 lei
                                                    _________________
        Total cifră de afaceri               2.002.000.000 lei
    Cheltuieli privind mărfurile    =   1.500.000.000 lei
    Cheltuieli cu personalul          =        20.000.000 lei
    Alte cheltuieli de exploatare     =  100.000.000 lei
                                               _________________

        din care:
        30.000.000 lei sponsorizare
        Total cheltuieli 1.620.000.000lei

Profitul impozabil = 2.002.000.000 - 1.600.000.000 + 30.000.000 = 412.000.000 lei.
Impozit pe profit = 412.000.000 x 16%  =65.920.000

3 la mie = 2.002.000.000x 0.003= 6.006.000 lei
20% din profit  =65.920.000 x 20% =13.148.000 lei
 profitul impozabil  65.920.000 - 6.006.000 lei  =59.914.000

In privinta modificarilor pe care le aduce OUG 102/2013, acestea vizeaza urmatoarele:
 • revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, conform Notei de fundamentare a MFP, in sensul reglementarii mecanismului de reportare si deducere, in urmatorii sapte ani consecutivi, a sumelor care nu au putut fi scazute in conditiile art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare, din impozitul pe profit al anului fiscal respectiv;
 • acordarea dreptului de deducere, din impozitul pe profit, pentru sumele aferente sponsorizarii chiar si in cazul contribuabililor care inregistreaza pierdere fiscala in anul efectuarii sponsorizarii;
 • eliminarea referintelor exprese referitoare la categoriile de cheltuieli efectuate pentru incadrarea in limita care poate fi dedusa din impozitul pe profit, in cazul sponsorizarii bibliotecilor de drept public, avand in vedere faptul ca bibliotecile de drept public au autonomie administrativa si profesionala in ceea ce priveste utilizarea surselor suplimentare de venituri in vederea dezvoltarii acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 • Articolul 21 alineatul (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si  modificari ulterioare – care prezinta cheltuielile nedeductibile – se modifica, astfel:
  • litera p) aduce modificari in privinta deductibilitatii cheltuielilor de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielilor cu bursele private, acordate potrivit legii;
  • contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:
  - 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile  nu definesc indicatorul “cifra de afaceri” aceasta limita se determina potrivit normelor;
  - 20% din impozitul pe profit datorat.
 • Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit acestor dispozitii, se  reporteaza in urmatorii sapte ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea  inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.
 • De la inceputul anului 2014, sumele acordate ca sponsorizari, pentru acte de mecenat si ca burse private care nu sunt scazute din impozitul pe profit se pot reporta in urmatorii 7 ani consecutivi

Niciun comentariu: